mapa strony
szukaj
powr�t

Wszystkie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określone są w Statucie Inter Cars S.A. Zanim sprawa zostanie wniesiona na Walne Zgromadzenie uprzednio musi być przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
 

Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywania prawa głosu są regulowane przez „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Inter Cars S.A.”. W regulaminie znajdują się także postanowienia, które dotyczą trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia, przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.
 

pdf_ico.png Regulamin Walnych Zgromadzeń Inter Cars S.A. [pdf; 106 KB]

pdf_ico.png Regulamin e-WZ [pdf; 106 KB]

 


We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: Biuro.Zarzadu@intercars.eu

 

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij