Link do zapisu video z obrad ZWZ Inter Cars:  ZWA-27.05.2021- zapis video