mapa strony
szukaj
powr�t

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Inter Cars SA jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt Emisyjny w formie drukowanej dostępny jest w:

  1. Siedzibie Inter Cars S.A. - Warszawa, ul. Powsińska 64
  2. Siedzibie CDM Pekao S.A. - Warszawa, ul. Wołoska 18
  3. Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
  4. Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Warszawa, ul. Książęca 4
  5. Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao SA


Skrót Prospektu został opublikowany w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 5 maja 2004 roku.

Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym Inter Cars S.A. zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 w związku z art. 68 i 72 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który w dniu 26 kwietnia 2004 roku udzielił zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych Prospektem Emisyjnym Inter Cars S.A. jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1. W subskrypcji papierów wartościowych objętych Prospektem Emisyjnym Inter Cars S.A. uczestniczyć można jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium innych państw Prospekt Emisyjny Inter Cars S.A. może być traktowany wyłącznie jako materiał informacyjny.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij