mapa strony
szukaj
powr�t

Organem zarządzającym i wykonawczym Spółki jest Zarząd. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez przepisy prawa i Statutu Spółki dla jej pozostałych organów. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Zgodnie z par. 11 Statutu Zarząd liczy od 3 do 9 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje Spółkę. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

 

pdf_ico.png   Regulamin Zarządu

Zarząd

Maciej Oleksowicz

Prezes Zarządu
Studiował na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim na kierunku marketing i zarządzanie. Kierowca rajdowy. W latach 2010-2011 startował w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Europy, zaś w roku 2012 w cyklu mistrzostw świata SWRC.

Od 2007 roku prowadził działalność gospodarczą związaną z organizacją szkoleń bezpiecznej jazdy, motoryzacyjnymi imprezami integracyjnymi, a od 2009 roku zajmuje się obsługą serwisową pojazdów rajdowych oraz sprzedażą części zamiennych do takich pojazdów.

 

W latach 2000-2008 zatrudniony w Spółce, gdzie zajmował się tworzeniem działu części do pojazdów sportowych oraz tuningu, następnie zaś wdrażaniem systemów informatycznych ERP, hurtowni danych, systemów logistycznych oraz systemu planowania zapasów magazynowych.

 

W latach 2001-2015 członek Rady Nadzorczej Spółki. Z dniem 15 września 2015 r. zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, motywując to zamiarem aktywnego zaangażowania w zarządzanie Spółką i Grupą Kapitałową Inter Cars S.A., w szczególności w obszarze nowych technologii oraz IT. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu Spółki pełnił funkcj prokurenta Spółki.

 

Od 1 maja 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Krzysztof Soszyński

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Inter Cars S.A optymalizuje działania biznesowe, skupia się na innowacyjności, a także kreuje strategię firmy i nadzoruje zagraniczne spółki zależne.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji. Ukończył także studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Krzysztof Soszyński od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem części i akcesoriów motoryzacyjnych. Swoją działalność rozpoczął w 1996, jako przedstawiciel handlowy. Od 2000 roku związany z Inter Cars SA. W 2001 r. został powołany na Członka Zarządu Inter Cars S.A. (od 2004 odpowiedzialny za sprzedaż), a w 2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

W swojej działalności biznesowej koncentruje się na optymalizacji działań biznesowych, innowacyjności oraz kreowaniu strategii firmy, a także nadzorowaniu zagranicznych spółek zależnych. W swoim dorobku ma również udział w pozyskaniu inwestora finansowego dla spółki i wprowadzeniu Inter Cars S.A. w roku 2004 na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Zadaj nam pytanie
anuluj

Wojciech Twaróg

Członek Zarządu
Od lipca 2013 roku Członek Zarządu Inter Cars S.A. Z rynkiem części i usług motoryzacyjnych związany od początku swojej kariery zawodowej.

Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna).

 

Od początku swojej kariery zawodowej związany z niezależnym rynkiem części i usług motoryzacyjnych. W latach 1996-2006 pracował w JC Auto S.C. – Jadwiga Turbiarz, tj. u największego dystrybutora JC Auto S.A., jako dyrektor zarządzający. Następnie, w roku 2006 w wyniku przejęcia przez JC Auto S.A. dotychczasowego pracodawcy, objął stanowisko kierownika sprzedaży w grupie JC Auto S.A.

 

W wyniku fuzji w roku 2008 pomiędzy JC Auto S.A. i Inter Cars S.A zajął stanowisko kierownika rynku samochodów osobowych w Inter Cars S.A., by w roku 2011 awansować na dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar sprzedaży krajowej rynku samochodów osobowych, które to stanowisko piastuje do dziś.

Zadaj nam pytanie
anuluj

Piotr Zamora

Członek Zarządu
Od stycznia 2013 roku pan Piotr Zamora jest Dyrektorem Finansowym Spółki, zaś od stycznia 2013 roku do września 2016 roku pełnił również funkcję prokurenta Spółki.

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskał również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Od stycznia 2013 roku pan Piotr Zamora jest Dyrektorem Finansowym Spółki, zaś od stycznia 2013 roku do września 2016 roku pełnił również funkcję prokurenta Spółki.

 

Zatrudniony w Spółce od września 2008 roku, w latach 2008-2013 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu. Od maja 2012 roku jest również członkiem zarządu Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

 

Karierę zawodową pan Piotr Zamora rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Penetrator. Następnie w Deloitte & Touche Audyt Polska, gdzie pracował w latach 1996-1997. Od 1997 roku do 2008 roku związany był z działem audytu firmy KPMG w Polsce oraz we Francji w latach 2001-2002 – w latach 2002-2008 na stanowisku senior managera w dziale audytu KPMG Audyt Polska.

Wojciech Aleksandrowicz

Członek Zarządu
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie logistyczne.

Pan Wojciech Aleksandrowicz związany jest z grupą kapitałową Spółki od 2004 roku. W latach 2004-2013 zatrudniony w Spółce na stanowisku zastępcy dyrektora logistyki.

Od 2012 pełnił funkcję członka zarządu, zaś od 2013 roku pełni funkcję prezesa zarządu, spółki ILS sp. z o.o. z siedzibą w Swobodni, powstałej z wydzielenia działu logistyki Inter Cars S.A.

Od 2020 roku zajmuje w Spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. logistyki i IT, a w 2021 roku został powołany do pełnienia funkcji prokurenta Spółki.

Od 2009 roku jest również udziałowcem i członkiem zarządu w firmie rodzinnej: Przedsiębiorstwo „Żegluga Augustowska” w Augustowie sp. z o.o.

W latach 1999-2004 pan Wojciech Aleksandrowicz związany był ze spółką ACP Pharma S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora zespołu logistycznego oraz głównego logistyka. Wcześniej w latach 1997-1999 współpracował ze spółką Julius Blum Polska sp. z o.o. jako przedstawiciel handlowy.

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij