mapa strony
szukaj
powr�t

Wykaz Akcjonariuszy Inter Cars S.A. posiadających powyżej 5% 

Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).

 

Struktura akcjonariatu na dzień 22.05.2019  

 

Lp.   Akcjonariusz   Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % udział w strukturze akcjonariatu
  1   OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V.* 3 726 721 3 726 721 26,30%
  2   AVIVA OFE AVIVA SANTANDER 1 896 778 1 896 778 13,39%
  3   NATIONALE NEDERLANDEN OFE 1 416 799 1 416 799 9,99%
  4   Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 9,02%
  5   Immersion Capital LLP* 748 776 748 776 5,29%
  6 Pozostali akcjonariusze 5 101 656 5 101 656 36,01%
   Ogólna liczba głosów 14.168.100 14.168.100 100%

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza, prezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A.
*) Immersion Capital LLP - działa w imieniu i na rzecz zarządzanego przez nią funduszu Immersion Capital Master Fund Limited.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij