mapa strony
szukaj
powr�t

Wykaz Akcjonariuszy Inter Cars S.A. posiadających powyżej 5%  - Stan na dzień 20.02.2024r.

Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).

 

 

struktura-akcjonariatu-20.02.2024.jpg
 

 

Lp.   Akcjonariusz   Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % udział w strukturze akcjonariatu
  1   OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V.* 3 726 721 3 726 721 26,30%
  2   Allianz OFE, Allianz DFE 1 786 446 1 786 446 12,61%
  3   NATIONALE NEDERLANDEN OFE, NATIONALE NEDERLANDEN DFE 1 616 799 1 616 799 11,41%
  4   Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 9,02%
  5   Generali OFE 894 386 894 386 6,31%
  6   OFE PZU 710 750 710 750 5,02%
  7 Pozostali akcjonariusze 4 155 628 4 155 628 29,33%
   Ogólna liczba głosów 14.168.100 14.168.100 100%

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza, prezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij