mapa strony
szukaj
powr�t

Wykaz Akcjonariuszy Inter Cars S.A. posiadających powyżej 5% 

Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”).

 

ic-wykres-PL.png  

 

Lp.   Akcjonariusz   Liczba akcji Liczba przysługujących głosów % udział w strukturze akcjonariatu
  1   OK AUTOMOTIVE INVESTMENTS B.V.* 3 726 721 3 726 721 26,30%
  2   AVIVA OFE AVIVA SANTANDER 1 896 778 1 896 778 13,39%
  3   NATIONALE NEDERLANDEN OFE 1 617 078 1 617 078 11,41%
  4   Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 9,02%
  5 Pozostali akcjonariusze 5 650 153 5 650 153 39,88%
   Ogólna liczba głosów 14.168.100 14.168.100 100%

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza, prezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij