Treść raportu

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki,przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej Inter Cars.

 

Załącznik do raportu bieżącego

  IV 2023
PLN [mln]
IV 2024
PLN [mln]
zmiana % I-IV 2023
PLN [mln]
I-IV 2024
PLN [mln]
zmiana %
Sprzedaż Inter Cars S.A. razem 967,8 1 110,8 14,8% 3 764,9 4 062,6 7,9%
w tym sprzedaż towarów Inter Cars S.A. w Polsce 585,4 692,6 18,3% 2 249,5 2 496,7 11,0%
             
INTER CARS SLOVENSKA REPUBLIKA S.R.O. 43,4 50,9 17,3% 176,6 190,5 7,9%
INTER CARS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 50,5 58,1 15,0% 208,6 213,6 2,4%
INTER CARS UKRAINE 45,9 56,4 22,9% 197,6 207,0 4,8%
INTER CARS HUNGARIA KFT. 52,4 61,5 17,3% 212,1 230,9 8,9%
INTER CARS D.O.O. (Chorwacja) 47,0 52,2 11,0% 172,6 189,9 10,0%
INTER CARS ROMANIA S.R.L. 108,4 125,0 15,3% 460,0 459,3 -0,2%
INTER CARS LIETUVA UAB 53,9 62,3 15,7% 206,4 226,7 9,9%
INTER CARS LATVIJA SIA 55,5 63,5 14,5% 212,2 234,1 10,3%
INTER CARS BULGARIA LTD 86,0 119,2 38,5% 342,2 408,7 19,4%
INTER CARS ITALIA S.R.L. 9,8 12,5 27,9% 47,0 54,8 16,5%
INTER CARS INT d.o.o. (Słowenia) 14,4 19,0 31,8% 62,6 72,8 16,2%
INTER CARS Eesti OU (Estonia) 24,7 26,0 4,9% 87,1 90,9 4,5%
INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. (Mołdawia) 13,8 20,3 47,6% 57,1 69,5 21,6%
INTER CARS d.o.o (Bośnia) 12,3 17,4 42,1% 45,9 60,2 31,2%
INTER CARS GREECE 38,9 57,2 46,8% 165,2 207,0 25,3%
INTER CARS d.o.o. (Serbia) 14,0 24,8 77,5% 54,9 83,9 53,0%
INTER CARS NORGE (Norwegia) 2,5 0,0 -100,0% 9,0 0,0 -100,0%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą 673,4 826,3 22,7% 2 717,1 2 999,9 10,4%
WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE * -248,8 -272,9 9,7% -1 010,4 -1 013,3 0,3%
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars 1 392,4 1 664,2 19,5% 5 471,7 6 049,2 10,6%

* wyłączenia dotyczą sprzedaży Inter Cars S.A. do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Zamora - Członek Zarządu