mapa strony
szukaj
powr�t

Uruchomiliśmy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wpłaty należy kierować na:

  bramka-platnosci.png


   

Razem pomóżmy Ukrainie!
Zespół Fundacji Inter Cars

 

 

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu.

 

Poprzez nasze autorskie programy i partnerską współpracę z organizacjami eksportowane są innowacje i wartości będące podstawą rozwoju firmy Inter Cars – pasja i zaangażowanie, partnerstwo, wiarygodność, lojalność oraz przywództwo przez przykład.

 

 

Obszary działania

Pragnąc dokonać znaczącej i trwałej zmiany, zespół Fundacji pracuje nad programami tworzonymi w partnerstwie i dialogu z ekspertami z czterech obszarów działalności.
 

 1. Dbamy o  rozwój kompetencji przyszłości, niezbędnych społeczeństwu i innowacyjnej gospodarce, także w obszarze mobilności i w branży motoryzacyjnej.
 2. Promujemy troskę o środowisko naturalne, przede wszystkim w obszarze mobilności.
 3. Działamy w obszarze ochrony zdrowia, odpowiadając na problemy społeczne związane z mobilnością.
 4. Wspieramy działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Rozwój kompetencji przyszłości

Automatyzacja oraz powszechna cyfryzacja wpływają na ludzi, na to jak się uczymy oraz na nasze miejsca pracy.

Dbamy o rozwój kompetencji, których nie można zautomatyzować i które wymagają kreatywności, inteligencji społecznej, refleksji oraz współpracy.

Potrzebujemy wiedzy i umiejętności, aby rozumieć, krytycznie oceniać i wykorzystywać technologie cyfrowe.

 

Troska o środowisko naturalne

Prowadzimy edukację ekologiczną, wspieramy ochronę jakości powietrza oraz rozwój zielonej i inteligentnej mobilności. Wspieramy działania, które pomagają osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

Ochrona zdrowia

Poprzez działania w obszarze ochrony zdrowia chcemy odpowiadać na problemy społeczne i wpływać na podnoszenie jakości życia.

Szczególne zainteresowanie kierujemy do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, a także cierpiących na choroby związane z jakością powietrza.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczna mobilność na drodze to sprawne pojazdy, bezpieczna infrastruktura oraz odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu.

Promujemy właściwe postawy i wspieramy edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wolontariat pracowniczy

Wspieramy rozwój pracowników i współpracowników Inter Cars poprzez udział w wolontariacie pracowniczym. Wykorzystujemy ich pasję i zaangażowanie w celu rozwiązywania lokalnych problemów oraz realizację misji Fundacji Inter Cars.

 

Obszary naszego zainteresowania w ramach wolontariatu pracowniczego:

 • rozwój kompetencji przyszłości;
 • troska o środowisko naturalne;
 • ochrona zdrowia i promocja postaw prozdrowotnych;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
 • działania w obszarze edukacji;
 • podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

 

Formy wolontariatu:

Program grantowy Inter Dobro
Pracownicy Inter Cars dobrowolnie i indywidualnie wspierają swoim zaangażowaniem wybraną przez siebie organizację, otrzymując środki w ramach grantów przyznawanych przez naszą Fundację.

 

Wolontariat kompetencyjny
We współpracy z partnerami społecznymi i edukacyjnymi organizowane są działania i przestrzeń, w której doświadczeni liderzy, pracownicy firmy i organizacji, mogą udzielić wsparcia, przekazać wiedzę i zainspirować młodych ludzi.

 

Akcje społeczne
Uczestnictwo pracowników w akcjach organizowanych zarówno przez Fundację Inter Cars, jak i przez partnerskie organizacje – np. Szlachetna Paczka.

 

Kontakt:

fundacja@intercars.eu

Fundacja Inter Cars

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B

01-943 Warszawa

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000905242

NIP: 118-22-25-282

REGON: 389202699

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij