Informujemy, że Pan Tomáš Kaštil, złożył rezygnację ze sprawowania funkcji członka zarządu Spółki z dniem 1 września 2020 roku.